ส.การค้าสัมพันธ์ไทยจีนเชิญ “ดร.อมร”นั่งปธ.กิตติมศักดิ์สมาคมฯ

            ที่อาคารแกแลคซี่เพรส พระราม 3 กรุงเทพฯ ดร.จวงเจีย ประธานสมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน ได้เข้าพบ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว เพื่อหารือถึงความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้เชิญ ดร.อมร ร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน ด้วย ซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นด้วยมิตรภาพที่มีต่อกัน