สมาคมตระกูลเฮ้ง 12 ประเทศถ่ายภาพหมู่เปิดงานประชุมตระกูลเฮ้งนานาชาติ
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงสายของวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดยนายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
“ดร.อมร-พรเทพ”นำคณะร่วมประชุมสมาคมตระกูลเฮ้งนานาชาติ ที่เมืองไท้หยวน มณฑลซานซี
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระก
กองปราบลุยค้น 4 วัดดัง สระเกศ-สัมพันธวงศ์-วัดสามพระยา-อ้อน้อย รวบ 1 เจ้าอาวาส 2 ผช.-‘พุทธะอิสระ’
要闻
https://www.matichon.co.th/ จากซ้ายไปขวา 1.พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ 2.พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา 3.พระพรหมเ
สมาคมตระกูลเฮ้ง 12 ประเทศถ่ายภาพหมู่เปิดงานประชุมตระกูลเฮ้งนานาชาติ
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงสายของวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดยนายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
“ดร.อมร-พรเทพ”นำคณะร่วมประชุมสมาคมตระกูลเฮ้งนานาชาติ ที่เมืองไท้หยวน มณฑลซานซี
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระก
สมาคมตระกูลเฮ้ง 12 ประเทศถ่ายภาพหมู่เปิดงานประชุมตระกูลเฮ้งนานาชาติ
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงสายของวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดยนายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
“ดร.อมร-พรเทพ”นำคณะร่วมประชุมสมาคมตระกูลเฮ้งนานาชาติ ที่เมืองไท้หยวน มณฑลซานซี
泰国统促会新闻
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระก