ดร.อมร-ดร.แสงชัย-ณรงค์ศักดิ์ ร่วมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ ของคุณ”หลี่หยวน”
泰国统促会新闻
    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ The Regal สุขุมวิท 76 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
สมาชิกตระกูลเฮ้งฯร่วมสวดอภิธรรม”คุณชิน ศรีศิริเจริญพร” ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส
泰国统促会新闻
                  เมื่ิอวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยนำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
ดร.อมร-ดร.แสงชัย-ณรงค์ศักดิ์ ร่วมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ ของคุณ”หลี่หยวน”
泰国统促会新闻
    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ The Regal สุขุมวิท 76 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
สมาชิกตระกูลเฮ้งฯร่วมสวดอภิธรรม”คุณชิน ศรีศิริเจริญพร” ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส
泰国统促会新闻
                  เมื่ิอวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยนำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
ดร.อมร-ดร.แสงชัย-ณรงค์ศักดิ์ ร่วมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ ของคุณ”หลี่หยวน”
泰国统促会新闻
    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ The Regal สุขุมวิท 76 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
สมาชิกตระกูลเฮ้งฯร่วมสวดอภิธรรม”คุณชิน ศรีศิริเจริญพร” ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส
泰国统促会新闻
                  เมื่ิอวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยนำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล
คุณพรเทพ-ดร.อมร นำสมาชิกตระกูลเฮ้ง มอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณแม่ “คุณธิติ คัณธามานนท์”
军事
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่28 พร้อมด
ดร.อมร-ดร.แสงชัย-ณรงค์ศักดิ์ ร่วมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ ของคุณ”หลี่หยวน”
泰国统促会新闻
    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ The Regal สุขุมวิท 76 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
สมาชิกตระกูลเฮ้งฯร่วมสวดอภิธรรม”คุณชิน ศรีศิริเจริญพร” ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส
泰国统促会新闻
                  เมื่ิอวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยนำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูล