จัดงานวันชาติจีนครบรอบปีที่ 69 แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
军事
วันที่ 24 กันยายน 2561 ฯพณฯ หลู่วย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมภริยา จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่
“ครองพล”นำสมาชิกครอบครัว”อภิธนาคุณ” เข้ารับเกียรติบัตรจาก กอ.รมน.
军事
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) นายครองพล อภิธนาคุณ พร้อมด้
จัดงานวันชาติจีนครบรอบปีที่ 69 แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
军事
วันที่ 24 กันยายน 2561 ฯพณฯ หลู่วย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมภริยา จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่
“ครองพล”นำสมาชิกครอบครัว”อภิธนาคุณ” เข้ารับเกียรติบัตรจาก กอ.รมน.
军事
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) นายครองพล อภิธนาคุณ พร้อมด้
จัดงานวันชาติจีนครบรอบปีที่ 69 แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
军事
วันที่ 24 กันยายน 2561 ฯพณฯ หลู่วย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมภริยา จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่
“ครองพล”นำสมาชิกครอบครัว”อภิธนาคุณ” เข้ารับเกียรติบัตรจาก กอ.รมน.
军事
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) นายครองพล อภิธนาคุณ พร้อมด้
จัดงานวันชาติจีนครบรอบปีที่ 69 แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
军事
วันที่ 24 กันยายน 2561 ฯพณฯ หลู่วย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมภริยา จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่
“ครองพล”นำสมาชิกครอบครัว”อภิธนาคุณ” เข้ารับเกียรติบัตรจาก กอ.รมน.
军事
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) นายครองพล อภิธนาคุณ พร้อมด้
จัดงานวันชาติจีนครบรอบปีที่ 69 แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
军事
วันที่ 24 กันยายน 2561 ฯพณฯ หลู่วย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมภริยา จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่
“ครองพล”นำสมาชิกครอบครัว”อภิธนาคุณ” เข้ารับเกียรติบัตรจาก กอ.รมน.
军事
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) นายครองพล อภิธนาคุณ พร้อมด้