“พรเทพ-ดร.อมร”นำสมาชิกตระกูลเฮ้งฯ ประกอบพิธีถวายพระพร วันเฉลิมชนมพรรษาในหลวงร.10
泰国统促会新闻
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร.อมร อภิธนาคุณ นาย
“ครองพล”นำคณะสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบเครื่องเวชภัณฑ์แก่มูลนิธิกระจกเงา
泰国统促会新闻
                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย ภายใต้การนำของคุณครองพ
“พรเทพ-ดร.อมร”นำสมาชิกตระกูลเฮ้งฯ ประกอบพิธีถวายพระพร วันเฉลิมชนมพรรษาในหลวงร.10
泰国统促会新闻
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร.อมร อภิธนาคุณ นาย
“ครองพล”นำคณะสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบเครื่องเวชภัณฑ์แก่มูลนิธิกระจกเงา
泰国统促会新闻
                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย ภายใต้การนำของคุณครองพ
“พรเทพ-ดร.อมร”นำสมาชิกตระกูลเฮ้งฯ ประกอบพิธีถวายพระพร วันเฉลิมชนมพรรษาในหลวงร.10
泰国统促会新闻
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร.อมร อภิธนาคุณ นาย
“ครองพล”นำคณะสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบเครื่องเวชภัณฑ์แก่มูลนิธิกระจกเงา
泰国统促会新闻
                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย ภายใต้การนำของคุณครองพ
คุณพรเทพ-ดร.อมร นำสมาชิกตระกูลเฮ้ง มอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณแม่ “คุณธิติ คัณธามานนท์”
军事
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่28 พร้อมด
“พรเทพ-ดร.อมร”นำสมาชิกตระกูลเฮ้งฯ ประกอบพิธีถวายพระพร วันเฉลิมชนมพรรษาในหลวงร.10
泰国统促会新闻
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร.อมร อภิธนาคุณ นาย
“ครองพล”นำคณะสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบเครื่องเวชภัณฑ์แก่มูลนิธิกระจกเงา
泰国统促会新闻
                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย ภายใต้การนำของคุณครองพ