“คุณพรเทพ-ดร.อมร”ในนามสมาคมแซ่เฮ้ง (ฮั้วไทร) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ยู่ลั้ง มารดาคุณวรเทพ
泰国统促会新闻
    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย ในนามสมาค
สมาคมการค้าไทย-เวินโจว พบปะหารือสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว
泰国统促会新闻
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สมาคมการค้าไทย-เวินโจว เข้าเยี่ยมและพบปะหารือ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
“คุณพรเทพ-ดร.อมร”ในนามสมาคมแซ่เฮ้ง (ฮั้วไทร) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ยู่ลั้ง มารดาคุณวรเทพ
泰国统促会新闻
    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย ในนามสมาค
สมาคมการค้าไทย-เวินโจว พบปะหารือสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว
泰国统促会新闻
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สมาคมการค้าไทย-เวินโจว เข้าเยี่ยมและพบปะหารือ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
“คุณพรเทพ-ดร.อมร”ในนามสมาคมแซ่เฮ้ง (ฮั้วไทร) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ยู่ลั้ง มารดาคุณวรเทพ
泰国统促会新闻
    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย ในนามสมาค
สมาคมการค้าไทย-เวินโจว พบปะหารือสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว
泰国统促会新闻
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สมาคมการค้าไทย-เวินโจว เข้าเยี่ยมและพบปะหารือ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ
คุณพรเทพ-ดร.อมร นำสมาชิกตระกูลเฮ้ง มอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณแม่ “คุณธิติ คัณธามานนท์”
军事
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่28 พร้อมด
“คุณพรเทพ-ดร.อมร”ในนามสมาคมแซ่เฮ้ง (ฮั้วไทร) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ยู่ลั้ง มารดาคุณวรเทพ
泰国统促会新闻
    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย ในนามสมาค
สมาคมการค้าไทย-เวินโจว พบปะหารือสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว
泰国统促会新闻
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สมาคมการค้าไทย-เวินโจว เข้าเยี่ยมและพบปะหารือ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจ