สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯเลือกคณะผู้บริหาร พร้อมตั้ง“ดร.อมร”เป็นประธานฯสมัย8

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2559 ที่อาคารแกแลคซี่ พระราม 3 กรุงเทพฯ สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อมร อภิธนาคุณ ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวสมัยที่ 8 โดยมีสมาชิกบุคคลสำคัญเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ คุณอู๋ ปิงหลิง ดำรงตำแหน่งประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว คุณบุญยง ยงเจริญรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ดร.ติงเหวินซื่อ คุณเฉลิม คุณสนั่น คุณศุภชัย คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญรัตน์ คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ คุณจวงเจีย คุณหวงอี่เฉียน คุณเซี่ยฉมทม คุณเหยินชินเจี้ยน คุณวางกั๋วผิง ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารสมาพันธ์ฯ

จากนั้นดร.อมรได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกคนที่ร่วมใจและให้การช่วยเหลือ ทำให้สมาพันธ์ฯได้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ของการก่อตั้งสมาพันธ์ฯเพื่อส่งเสริมให้คนจีน คนไทยเชื้อสายจีน และคนจีนโพ้นทะเล เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสันติภาพของชาวจีน โดยใช้ระบบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนทุกเชื้อชาติ มาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิก ร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสมาพันธ์ฯเป็นอย่างมาก จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน