บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย แถลง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560”

 
โดย ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน