ดร.อมร-ม.ล.สิริณ ร่วมให้การต้อนรับ”ฉือหย่งเจีย” และคณะสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลจีน

                   วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย หม่อมหลวงสิริณ รองทรง และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายฉือหย่งเจีย ประธานสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลจีน พร้อมคณะ ที่ได้มาเข้าพบเพื่อเเลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ เเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อต่าง ๆ ณ อาคารเเกเเล็คซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ