ดร.ครองพล อภิธนาคุณ รับมอบหนังสือแต่งตั้งเป็นกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29

                   วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.ครองพล อภิธนาคุณ เข้าพิธีรับมอบหนังสือเเต่งตั้งตำเเหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 โดยมี คุณณรงศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน