ดร.อมร​ อภิธนาคุณ​ เป็นประธานในพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อดีตรองประธานศาลฎีกา

                      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสิทธิ์ศักดิ์ วนะชกิจ (ข้าราชการศาลตุลาการ) บุตรเขยคนที่ 2 ของครอบครัวอภิธนาคุณ เป็นคืนที่ 3 (คืนสุดท้าย)

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ (พระองค์โสม) โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา หน้าโกศบรรจุศพ

                         ดร.อมร​ อภิธนาคุณ​ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ​,นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน​ เป็นประธานในพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมพร้อมทั้งเป็นประธานทอดผ้าถวายผ้าบังสกุลพระราชทาน โดยมีนางพวงเพชร อภิธนาคุณ พร้อมสมาชิกครอบครัวอภิธนาคุณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วม