นายอรรถนิติ​ ดิษฐอำนาจ​ องคมนตรี​ เป็นประธานในพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อดีตรองประธานศาลฎีกา

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสิทธิ์ศักดิ์ วนะชกิจ (ข้าราชการศาลตุลาการ) บุตรเขยคนที่ 2 ของครอบครัวอภิธนาคุณ เป็นคืนที่ 2 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา หน้าโกศบรรจุศพ

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม พร้อมทั้งเป็นประธานทอดผ้าถวายผ้าบังสกุลพระราชทาน