พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อดีตรองประธานศาลฎีกา

                      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อดีตรองประธานศาลฎีกา เป็นเวลา 3 คืน คืนแรกนายอำพันธ์​ สมบัติสถาพรกุล​ ประธานเเผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา​ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำเเหน่งรองประธานศาลฎีกา​ เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร