สมาชิกครอบครัวอภิธนาคุณ ร่วมรดน้ำดำหัว ดร.อมร-คุณพวงเพชร วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

 

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2565 สมาชิกในครอบครัวอภิธนาคุณ ร่วมรดน้ำดำหัวดร.อมร – คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยมีม.ล.สิริน รองทรง ร่วมให้เกียรติมาร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นด้วย