“ไชยไว พูลลาภมงคล” เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 เมษายน 2565 ที่โรงแรมเดอะรอยัลออคิด สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน นำโดยคุณไชยไว พูลลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมกันนี้มีการรายงานผลการดำเนินการของสมาคมฯ กิจกรรมต่างๆในรอบปี 2564 สรุปงบดุลประจำปี โดยภายในงานมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ ดร.อมร อภิธนาคุณ ดร.กิตติ อิทธิภากร ฯลฯ เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้