“ประภัสสร พัชรพงศ์สุข” นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ จัดปฐมนิเทศข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สมาคมสตรีสัมพันธ์ นำโดย คุณกุลประภัสสร พัชรพงศ์สุข นายกสมาคมสตตรีสัมพันธ์ สมัยที่ 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดงานปฐมนิเทศข้อบังคับสมาคมสตรีสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมตึกไทยซีซี