สำนักพระราชวัง-รัฐบาล เตรียมพร้อมพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารในหลวง ร.9 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธฯ

https://www.matichon.co.th/news/

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระศรีรัตนเจดีย์ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง มายังวัดราชบพิธฯ เพื่ออัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปยังพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสบรรจุลงในถ้ำศิลา ภายในสุสานหลวงวัดราชบพิธฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม โดยกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้เข้ามาจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีภายในพระอุโบสถ โดยได้จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกับทางรัฐบาลยังได้นำดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประดับตกแต่งบริเวณหน้าวัด และด้านหน้าพระอุโบสถ และจัดเตรียมสถานที่ เก้าอี้ และเต้นท์พักคอยสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธี ประมาณ 500 คน รวมถึง ยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวัดอย่างเข้มงวด

“พระราชพิธีครั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นองค์ประธานคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 30 รูป สดับปกรณ์ สำหรับพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ภายในสุสานหลวงวัดราชบพิธฯ ถือเป็นพระราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในการนี้ทางคณะวัดราชบพิธฯ จึงจัดพิมพ์หนังสือ “ราชสรีรานุสรณีย์” เพื่อแจกเป็นของชำร่วยในการบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ประชาชน จำนวน 1 หมื่นเล่ม ภายในหนังสือเล่มนี้จะประมวลภาพ และรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิธฯ การบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระมหากษัตริย์ พระอัฐิ พระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร และพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ที่บรรจุอยู่ภายในพุทธบัลลังก์พระประธานในพระอุโบสถ ในพระปรางค์ ในพระพุทธรูปหล่อโลหะ และในบริเวณสุสานหลวง ทั้งนี้ ทางวัดราชบพิธฯ ได้มอบหนังสือดังกล่าวให้สำนักพระราชวัง และสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 7,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และผู้เข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย” พระพรหมมุนี กล่าว