สภาวิศวกร เร่งอบรมวิศวกรจีนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ย้ำใบรับรองใช้ได้เฉพาะโครงการเท่านั้น

https://www.matichon.co.th/news/

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีวิศวกรจีนรุ่นที่ 1 และ 2 รวมจำนวน 147 คน ที่ผ่านการอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ตามคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2560 เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรจีน ที่จะเข้าทำงานในโครงการรถไฟความเร็วสูงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายวิศวกร จรรยาบรรณ และ กฎหมายควบคุมอาคาร สภาพทางพื้นดิน ลุ่มน้ำ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ทั้งนี้ สภาวิศวกรได้จัดการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนต่อเนื่อง ในรุ่นที่ 3 ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคมนี้ โดยมีวิศวกรจีนเข้ารับการอบรมและทดสอบ 80 คน ดังนั้น รวมทั้ง 3 รุ่นจะมีวิศวกรจีนเข้าร่วมทั้งหมด 226 คน หรือเท่ากับ 90% ของวิศวกรออกแบบทั้งหมดที่จะเข้ามาทำงานในโครงการดังกล่าว สำหรับการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนยังเหลือรุ่นที่ 4 อีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายโดยจะเน้นวิศวกรที่จะเข้ามาคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก

“ได้จัดหลักสูตรอบรม 3 วันโดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยในด้านต่างๆ และจัดให้มีการทดสอบแก่วิศวกรจีน 1 วัน โดยหากวิศวกรจีนสอบผ่าน สภาวิศวกรจะออกใบรับรองให้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในคำสั่ง คสช. ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีผลใช้ได้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเฉพาะช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ไม่สามารถนำไปใช้กับโครงการอื่นได้ ทั้งนี้สภาวิศวกรยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะกำกับการทำงานของวิศวกรจีน ให้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และ หากวิศวกรจีนต้องการทำงานในโครงการอื่นๆ จะต้องมาขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษให้ถูกต้องตามกฎหมายของสภาวิศวกรต่อไป” นายอมร กล่าว