สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯร่วมอวยพรพี่น้องชาวจีนทั่วโลกให้มีแต่ความสุข-เจริญรุ่งเรือง

 

สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นำโดยดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ในนามสมาชิกสมาพันธ์ฯทุกคน ขออวยพรพี่น้องชาวจีนที่อยู่ทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2017 วันขึ้นปีใหม่ 2017 ของพี่น้องชาวจียทั่วโลก ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ กิจการค้าขาย มีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป