สมาพันธ์เเลกเปลี่ยนการค้าวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลเเห่งเอเชียเยือนก๊กมินตั๋ง

             สมาพันธ์เพื่อการเเลกเปลี่ยนการค้าเเละวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลเเห่งเอเชีย นำโดย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์เพื่อการเเลกเปลี่ยนการค้าเเละวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลเเห่งเอเชีย นำคณะเข้าเยี่ยมชมที่ทำการพรรคก๊กมินตั๋ง ณ กรุงไทเป ไต้หวัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์