ธปท.สั่งธนชาตรายงานข้อเท็จจริงด่วน!

https://www.matichon.co.th/news/

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ เอิร์ธ (EARTH) ฟ้องธนาคารธนชาต นั้น ธปท. ได้สั่งการให้ธนาคารธนชาต ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ ธปท. ทราบโดยด่วนแล้ว และ ธปท. จะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของ ธปท. ต่อไป