ดร.อมร ร่วมยินดี”นฤมล ฟ้าส่งเสริม” รับตำแหน่งนายกสมาคมสงเคราะห์ร่วมใจ สมัยที่ 18

              เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ร่วมเเสดงความยินดีกับคุณนฤมล ฟ้าส่งเสริม ที่ได้รับตำเเหน่งนายกสมาคมสงเคราะห์ร่วมใจ สมัยที่ 18 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมเเต้จิ๋วเเห่งประเทศไทย