ดร.อมร-พวงเพชร-ประภัสสร ร่วมเปิดงานรวมพลังเพื่อผู้ด้อยโอกาส จัดโดยสมาคมสตรีสัมพันธ์

                    วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดงานรวมพลังเพื่อผู้ด้อยโอกาส ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสตรีสัมพันธ์ นำโดย คุณประภัสสร พัชรพงศ์สุข นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ เเละคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.หวัง ฮวน ภริยา ฯพณฯเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เเละคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ร่วมกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเเสดงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ณ ห้องประชุม อาคารไทยซีซีทาวเวอร์