ดร.อมร-พวงเพชร ต้อนรับ”ประภัสสร พัชรพงศ์สุข” นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหาร

 
                  วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ให้การต้อนรับ คุณประภัสสร พัชรพงศ์สุข นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีสัมพันธ์ สมัยที่ 35 ณ ห้องรับรองอาคารเเกเเล็คซี่เพลส