ดร.อมร-วูบินหลิน ให้การต้อนรับหลี่เสิ้นปิง รองผอ. สำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลเฮหลงเจียง

                   วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย คุณวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์ฯ เเละคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลเฮหลงเจียง นำโดยคุณหลี่เสิ้นปิง รองผู้อำนวยการสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลเฮหลงเจียง และผู้ติดตาม 2 ท่าน ที่เดินทางมาพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เเละเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ณ ห้องรับรองอาคารเเกเเล็คซี่ เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ