ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนฯ ต้อนรับรองประธานมหาวิทยาลัยกวางซี หารือความร่วมมือด้านการศึกษา

                    วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ให้การต้อนรับรองประธานมหาวิทยาลัยกวางซี ฝ่ายภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีน โดยดร.อมร ได้มอบพจนานุกรมไทย-จีน ฉบับประยุกต์ ให้ทางมหาวิทยาลัยกวางซี เพื่อใช้ในการศึกษา