“ณรงศักดิ์”เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ดร.ไกรสร จันศิริ-คุณยง สุขสุดประเสริฐ-ดร.อมร อภิธนาคุณ-คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

                   วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายณรงศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สมัยที่ 29 ให้กับประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติถาวร ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย-จีน โดยมี ดร.ไกรสร จันศิริ คุณยง สุขสุดประเสริฐ ดร.อมร อภิธนาคุณ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ฯลฯ ร่วมรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติิ ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน