ตัวเเทนครู-นักเรียน รร.สวนลุมพินี เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ตัวเเทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนสวนลุมพินี เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และถือโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ไทย 2566 เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แก่ดร.อมร อภฺะนาคุณ ประธานบริหารเครือแกแลคซี่กรุ๊ป ในฐานะผู้อุปการะโรงเรียน