ดร.อมร-วูบินหลิน ร่วมให้การต้อนรับ “หลิวเกินยิง” หัวหน้าคณะพรรคจื้กงตั่งจากมณฑลเสฉวน

                   วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยนายวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว  และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณหลิวเกินยิง หัวหน้าคณะพรรคจื้กงตั่งจากมณฑลเสฉวน