“โจวลู่ลู่”เปิดสำนักงานสมาคมเจียงซีในไทย-สมาคมการค้าไทย-เจียงซี “พล.อ.ธีรเดช-ดร.อมร”ร่วมยินดี

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสมาคมเจียงซีในไทย และสมาคมการค้าไทย-เจียงซี นำโดยคุณโจวลู่ลู่ นายกสมาคมฯ ทำพิธีเปิดสำนักงานสมาคมฯเเห่งใหม่ ณ หมู่บ้าน The Best (กิ่งเเก้ว) โดยมีพลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นายสันติ ซอโสตถิกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด