พี่น้องตระกูลเฮ้งทั่วประเทศ ร่วมยินดีกับ”วิชัย ศิริปิติกุล” นายกสมาคมตระกูลเฮ้งฯ สมัยที่ 30

 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดยคุณกมล โชคไพบูลย์กิจ นายกเกียรติคุณตลอดชีพ (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ดร.กิตติ อิทธิภากร นายกสหสมาคมตระกูลเเซ่เเห่งประเทศไทย คุณณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ คุณเฉลิม สุนันทการกิจ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ คุณธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานเฮ้งสาขาภูเก็ต คุณธนาวัฒน์ วงศ์ธนากิจเจริญ รองประธานเฮ้งสาขานครราชสีมา เเละสมาชิกสมาคมตระกูลเฮ้ง ร่วมเป็นเกียรติเเสดงความยินดีกับ คุณวิชัย ศิริปิติกุล ที่ได้รับตำเเหน่งเป็น นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย สมัยที่ 30 ณ ห้องประชุมสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย