ดร.อมร-พวงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ “หวังหยวนหลิง”

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ รองประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ให้การต้อนรับคุณหวังหยวนหลิง ในโอกาสมาเยือน ณ ห้องรับรองอาคารเเกเเลคซี่ พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ