“คุณพวงเพชร” ร่วมบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณ-องค์ท้าวธตรฐ ณ วัดทองบน

            เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ รองประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว  ร่วมพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์ท้าวธตรฐ ณ วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ โดยมีพระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน เป็นประธานสงฆ์ ให้ศีล โดยภายในงานมีการประกอบพิธีเปิดบุญบารมี โดย อาจารย์โชตณภร บวรมหาบุญบารมี และถวายเพลแด่พระภิกษุสามเณร