เครื่องกระดาษพิธีกงเต็กถวายร.9 ครั้งที่ 5 จำลองความสุขวังไกลกังวล ฝีมือประณีต

https://www.matichon.co.th/news/

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นคณะที่ 5 นั้น

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2489 ทรงดำรงพระยศเป็นพระอนุชา โดยเสด็จฯ พร้อมด้วยรัชกาลที่ 8 เสด็จฯ มาทอดพระเนตรกิจการของป่อเต็กตึ๊ง ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว ทรงมีรับสั่งว่า “ที่นี่เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นำคนไข้มารักษาโดยเครื่องบินได้” ต่อมาวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 พระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงวันที่ 24 มีนาคม 2537 ทรงเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มีรับสั่ง “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยให้ดี” นอกจากนี้ยังทรงปลูกต้นโพธิ์จากต้นเล็กๆ ปัจจุบันได้เติบโตให้นักศึกษาได้ขอพร ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการดำเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดพิธีบำเพ็ญ (กงเต็ก) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ และพระศพ จำนวน 4 ครั้งได้แก่ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเจ้าภาพกงเต็กคณะสุดท้าย และอยากจะทำให้ดีที่สุด” ประธานมูลนิธิกล่าว

สำหรับเครื่องกระดาษที่ใช้ประกอบพิธีกงเต็ก นายวิเชียร เปิดเผยว่า ประกอบไปด้วยพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้จำลองศาลาเริง ห้องเครื่อง ห้องข้าราชบริพาร โรงจอดรถพระที่นั่ง ซึ่งมีพระที่นั่งสองคัน ตำรวจนำขบวน เฮลิคิปเตอร์นำขบวน 1 ลำ เรือใบ 3 ลำ เรือยางกู้ภัยทหาร 3 ลำ รวมถึงสัตว์ทรงเลี้ยงได้แก่ คุณทองแดง คุณมะลิ คุณหลวงแจ่ม คุณติโต นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้าราชบริพารและทหารรวม 40 ตน วงดนตรีแจ๊ส ชายหาดริมทะเลหัวหิน หน้าพระตำหนักเปี่ยมสุข โครงการหลวง 9 โครงการ ได้แก่ โครงการเศษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง โครงการพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) โครงการชั่งหัวมัน โครงการหญ้าแฝก โครงการโคนม โครงการฝายชะลอน้ำ และโครงการกังหันชัยพัฒนา โดยมอบหมายให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ทำ บ้านกระดาษกงเต็กเล็ก วัดญวนสะพานขาว

“ทางมูลนิธิได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 ด้วยการช่วยเหลือสังคม มีทั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย คลีนิกแพทย์แผนจีน ช่วยเหลือศพไร้ญาติ นอกจากในประเทศไทยแล้วยังช่วยเหลือในต่างประเทศด้วย และการได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของมูลนิธิ เพื่อจะจารึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป” นายวิเชียรกล่าวทิ้งท้าย