“ดร.อมร-อู๋ปิงหลิง”ให้การต้อนรับ “หยู ชิน ฉี” ปธ.สมาคมส่านซี

เมื่อเวลา 14.30 น. ที่อาคารแกแลคซี่เพรส ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยนายอู๋ปิงหลิง ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมคณะกรรมการสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ให้การต้อนรับนายหยู ชิน ฉี ประธานสมาคมส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยนายหยู ชิน ฉี กล่าวว่า นอกจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กรแล้ว หวังว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต หากมีอะไรก็ยินดีที่จะดูแลซึ่งกันและกัน