สมาพันธ์รวมใจฯสัมภาษณ์ทีวีฉางโจวถึง”เส้นทางสายไหม” One Belt, One Road

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่อาคารแกแลคซี่เพลส ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นำโดย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ,นายวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทีมสถานีโทรทัศน์ฉางโจว บรอดคราสติง เทเลวิชชั่น ที่มาบันทึกเทปพร้อมสัมภาษณ์ สมาพันธ์รวมใจฯเกี่ยวกับ”เส้นทางสายไหม” One Belt, One Road