ดร.อมร-คุณพวงเพชร มอบรถจักรยาน 70 คัน ให้บก.ทัพไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 61

        เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ อาคารแกแล็กซี่ ชั้น 1 ถนนพระรามสาม กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ทำพิธีส่งมอบรถจักรยาน จำนวน 70 คันและหมวกกันน็อก ให้แก่พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกันนี้ดร.อมร อภิธนาคุณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดมอบเพื่อรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำความดีต่อไปให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนปลูกจิตและชุมชนต่างๆ รวม 9 ชุมชน