ครม.อนุมัติเปิดใช้ฟรีทางด่วนสาย 7 และ 9 อำนวยสะดวก ปชช.ช่วงปีใหม่

https://www.matichon.co.th/news/

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 12 ธันวาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. … หรือเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศด้วย

นายอาคม กล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการประเมินการเดินทางของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวม 8 วัน คาดว่าจะมีการเดินทางเข้าออกทางพิเศษหมายเลข 7 และ 9 รวมประมาณ 4.6 ล้านคัน เฉลี่ยวันละ 6.60 แสนคันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีการเดินทางเข้าและออกเฉลี่ย 6.57 แสนคันต่อวัน คิดเป็นรายได้ที่รัฐต้องสูญเสียไปประมาณ 156.72 ล้านบาท