คสช.สั่ง กกล.รส.ทภ.4 รปภ.เข้ม ‘ครม.สัญจร’

https://www.matichon.co.th/news/

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ประจำสัปดาห์ที่มี พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการ คสช. (ลธ.คสช.) เป็นประธานการประชุมว่า สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน ที่ จ.สงขลา ในขณะนี้นั้น รองเลขาธิการ คสช.กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเต็มที่ด้วย