ร.10 โปรดเกล้าฯ วงเฉลิมราชย์ แสดงคอนเสิร์ต “ใจประสานใจ” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

https://www.matichon.co.th/news/

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่นักดนตรีทุกคน ซึ่งในวันนี้เป็นการแสดงโดยวงเฉลิมราชย์ ในชื่อชุด “ใจประสานใจ” ควบคุมวงโดย นายวิรัช อยู่ถาวร และมีนักร้องชื่อดังอย่างศิลปิน 3 วิ ในตำนาน ได้แก่นายวิรัช อยู่ถาวร นายวินัย พันธุรักษ์ และนายวิชัย ปุญญยันต์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า วิภู กำเหนิดดี ศตวรรษ ตุงคะรัต พลอย พรทิพย์ และเมจิ ภัทรนิษฐ์ และคณะนักร้องประสานเสียงจิตอาสา ซึ่งการแสดงแบ่งออกเป็น 4 ช่วงประกอบด้วย ความภักดี,ความรัก,ความเสียสละ และความสุข

ทั้งนี้ที่เต้นท์สีขาวหน้าประตูสวนอัมพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารราชวัลลภรักษาพระองค์ นำเครื่องถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จำนวน 1,000 ชุด มามอบให้แก่ประชาชน

ก่อนหน้านี้เวลา 18.15 น.พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ได้นำคณะนักดนตรี อาทิ นายวิรัช อยู่ถาวร นาย ชรัส เฟื่องอารมย์ นางสาวนนทิยา จิวบางป่า ฯลฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมด้วย สำหรับการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรตินี้จะจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง เสาร์เว้นเสาร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นประชาชนจำนวนมากต่างแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง บ้างสวมชุดไทยจูงบุตรหลานมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต รวมถึงชมนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน-รักษา-ต่อยอด ก่อนทยอยจับจองพื้นที่หน้าคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องจนเต็ม นอกจากนี้ยังมีเหล่าประชาชนจิตอาสาคอยบริการแจกอาหาร น้ำดื่มพระราชทาน บริเวณเต็นท์ด้านข้าง รวมถึงเดินเก็บขยะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ประชาชนได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและราชาทรงพระเจริญ ดังกึกก้องพระลานพระราชวังดุสิต

สำหรับนิทรรศการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน-รักษา-ต่อยอด ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2517 เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนให้กับคนไทยทุกคนมาจัดแสดงในด้านต่างๆ ประกอบด้วยพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตัวอย่างโครงการพระราชดำริ 4,685 โครงการ รวมถึงนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านต่างๆ ตามหลังเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ คลินิกเกษตร จิตอาสา และการส่งเสริมความรู้ ทั้งนี้ยังได้นำตัวอย่างของประชาชนที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น