ดร.อมร-คุณพวงเพชร ร่วมต้อนรับตัวแทนธนาคารเข้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2563

 
เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่อาคารเเกเเล็คซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานในเครือแกแลคซี่กรุ๊ป และประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ให้การต้อนรับตัวเเทนจากธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคาร UOB ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารกรุงศรี ที่ได้มาอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563