พล.อ.ชนาธิป ในนามกอ.รมน. รับมอบจักรยาน 70 คัน จาก”ดร.อมร”สมาพันธ์รวมใจชาวจีนฯ ให้เด็กถิ่นธุรกันดาร

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่อาคารแกแล็กซี่ ชั้น 1 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) นำโดยพลเอก ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(หน.สง.รองผอ.รมน.) เป็นตัวแทนในการรับมอบจักยานสีเหลืองจำนวน 70 คัน จาก ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยนายครองพล อภิธนาคุณ  CEO บริษัทในเครือเเกเเล็คซี่กรุ๊ป เป็นตัวแทนในนามสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว มอบให้แก่ กอ.รมน. เพื่อนำส่งต่อไปยังเด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุระกันดาร ที่ จังหวัดมุกดาหาร เเละจังหวัดเชียงใหม่