ส.การค้าสัมพันธ์ไทยจีนเชิญ “ดร.อมร”นั่งปธ.กิตติมศักดิ์สมาคมฯ
泰国统促会新闻
            ที่อาคารแกแลคซี่เพรส พระราม 3 กรุงเทพฯ ดร.จวงเจีย ประธานสมาคมการค้าสัมพันธ์ไทยจีน ได้เข้าพบ ดร.อมร อภิธนาคุณ
สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯเลือกคณะผู้บริหาร พร้อมตั้ง“ดร.อมร”เป็นประธานฯสมัย8
泰国统促会新闻
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2559 ที่อาคารแกแลคซี่ พระราม 3 กรุงเทพฯ สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวได้จัดประชุมใหญ่สามัญ