“คุณพล”พร้อมครอบครัวอภิธนาคุณ ทำพิธีลงเสาเอกสร้าง Lifestyle Mall “Nonsi Venue” ย่านพระราม 3

เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่บ้านนนทรี คุณพล อภิธนาคุณ พร้อมสมาชิกในครอบครัวอภิธนาคุณ นำโดยดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ทำพิธีลงเสาเอกสร้างอาคาร Lifestyle Mall ย่านพระราม 3 ชื่อ “Nonsi Venue” โดยได้นิมนต์พราหมณ์จากสำนักพิฆเณศ มาทำพิธี