‘บิ๊กตู่’ เยือน ‘กัมพูชา’ อย่างเป็นทางการ ร่วมประชุมครม.ไทย – กัมพูชา 7ก.ย. นี้

https://www.matichon.co.th/news/

เมื่อวันที่ 1 กันยายน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศออกข่าวสารนิเทศระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกัมพูชา ตามคำเชิญของสมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และจะเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 กันยายนนี้ โดยการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการเยือนกัมพูชาครั้งที่ 2 ของพล.อ.ประยุทธ์หลังการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศมีกำหนดหารือทวิภาคี และเป็นประธานร่วมในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ในช่วงเช้าของวันที่ 7 กันยายน โดยการหารือจะครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยนายกรัฐมนตรีจะย้ำความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนความร่วมมือด้านแรงงาน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางถนน ทางราง และทางน้ำ รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ

ในช่วงกลางวัน สมเด็จฯฮุน เซน จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา และคณะ โดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จวิบูลเสนาภักดี สาย ชุม ประธานวุฒิสภา และรักษาการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ จากนั้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสวนมิตรภาพกัมพูชา – ไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญกลางกรุงพนมเปญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์จะขยายความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา และ ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันต่อไป