สมาคมข่าวสารเศรษฐกิจจีน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศก.ผู้บริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ

 

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นำโดย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยนายวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว เเละคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณหลี่เยี่ย ผู้จัดการสมาคมข่าวสารเศรษฐกิจจีน ที่นำคณะเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น และปรึกษาแนวทางการลงทุนระหว่างกันทางเศรษฐกิจ