ส.วิเทศพาณิชย์ไทย-จีนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ม.ค.2560 นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เป็นประธานในการจัดประชุมสามัญประจำปี สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมมีการรายงานสถานะการเงิน ให้แก่สมาชิกสมาคมฯรับทราบ เเละการเตรียมการจัดกิจกรรมในปี2560