จก.กร.ทหารหารือ ดร.อมร-ชาวไทยเชื้อสายจีน ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 มกราคม 2560 พล.ท. ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (จก.กร.ทหาร) ร่วมหารือกับชาวไทยเชื้อสายจีน นำโดย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว เกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้