กลุ่มพี่น้องหวานชื่น ร่วมทำบุญบ้าน “สมศักดิ์-สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์” นิมนต์ครูบาอริยชาติ เจริญพุทธมนต์

                    วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อมร-คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ พร้อมกับกลุ่มพี่น้องหวานชื่น ร่วมพิธีทำบุญบ้าน คุณสมศักดิ์-คุณสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ โดยนิมนต์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดเเสงเเก้วโพธิญาณ ทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ณ บ้านกุหลาบริมน้ำ