ครอบครัวอภิธนาคุณ ทำบุญครบ 22 ปี อาคารเเล็คซี่เพลส พร้อมฉลองครบรอบมงคลสมรส ดร.อมร-ตุณพวงเพชร

 

เวลา 16:20 น. วันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.อมร-คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ และบุตร-หลานครอบครัวอภิธนาคุณ จัดงานทำบุญครบรอบ 22 ปี อาคารเเล็คซี่เพลส ครบรอบ 54 ปี พร้อมกับฉลองในโอกาสครบรอบมงคลสมรส โดยช่วงเช้ามีพิธีสวดมนต์จีน ตามด้วยประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีบวงสรวงพระพรหมหน้าอาคารเเกเเล็คซี่ เเละนิมตน์พระจากวัดชนะสงคราม มาร่วมสวดเจริญพุทธมนต์

จากนั้นเวลา 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต หม่อมหลวงสิริณ รองทรง เเละนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ร่วมกล่าวอวยพร นอกจากนี้ภายในงานยังมี สมาชิกชมรมนักธุรกิจโชคดี กลุ่มเพื่อนหลูหลู กลุ่มหวานชื่น ชมรม 36 เพชรน้ำหนึ่ง ฯลฯ ร่วมอวยพรอีกด้วย