ดร.อมร-คุณพวงเพชร นำครอบครัวอภิธนาคุณ ประกอบพิธีเช็งเม้ง 2566 ณ สุสานสุขสมบูรณ์ 2 เเละสุสานจิงกุง จ.ชลบุรี

 

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ พร้อมด้วยครอบครัวอภิธนาคุณ ร่วมประกอบพิธีเช็งเม้งประจำปี 2566 ณ สุสานสุขสมบูรณ์ 2 เเละสุสานจิงกุง จ.ชลบุรี