หอการค้าไทย-จีน สมาคมเเต้จิ๋วฯ จัดสัมมนา “ฉลองความสำเร็จในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20”

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน เเละคุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมเเต้จิ๋วเเห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ฉลองความสำเร็จในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้ยังมีตัวเเทนจากสมาพันธ์ฯ เเละสมาคมชาวจีน ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ อาทิ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลเเซ่เเห่งประเทศไทย นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน นายสันติ ซอโสตถิกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยน เเห่งประเทศไทย นายสุเทพ ซื่อตรงสุวรรณ นายกสมาคมเก๊กเอี๊ยฯ ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีนเเห่งประเทศไทย นายวิชัย มณีกิตติกุล ผู้เเทนนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี นายกสมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ นายโฮเซ่ ไล นายกสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง นายณรงค์ ดีโรจนวงศ์ ประธานสมาคมจงหัวเเห่งประเทศไทย โดยงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 9 หอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซีซี