ชมรมนักธุรกิจโชคดี ร่วมแสดงความยินดีพล.ต.ต.ดร.เสนิต ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นผบช.รร.นายร้อยตำรวจ

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพชมรมนักธุรกิจโชคดี พร้อมด้วยคุณสุชาติ อำนาจวิภาวี ประธานชมรมนักธุรกิจโชคดี ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม