คุณหญิงปัทมา นำคณะกรรมการชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน พร้อมคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ คณะกรรมการชมรมฯ เเละดร.วีณา เชิดบุญญชาติ เลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง